LAMARDOR 400 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LAMARDOR 400 FS je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti koje se prenose sjemenom strnih žitarica.
Registarski broj UP/I-320-20/13-01/381
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik
Bayer d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
EVOH/vezivo/HDPE5,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE10,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE20,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE25,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE50,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE200,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
EVOH/vezivo/HDPE1000,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE5,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE10,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE20,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE25,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE50,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE200,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
HDPE1000,00 lProfesionalna za profesionalnu primjenuSpecijalizirane prodavaonice, Izravna prodaja
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Protiokonazol745178928-70-6250,00 g/lec.europa.eu
Tebukonazol494107534-96-3150,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
smrdljiva snijet
(Tilletia tritici)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

smrdljiva snijet
(Tilletia foetida)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

truleži korijena
(Fusarium spp.)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

prašna snijet pšenice
(Ustilago nuda f. sp. tritici)
Primjena: Sredstvo pokazuje ZNAČAJNU SPOREDNU UČINKOVITOST. U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
prašna snijet ječma
(Ustilago nuda f. sp. hordei )
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

prugavost
(Pyrenophora graminea)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

truleži korijena
(Fusarium spp.)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

Ozima raž
(Secale cereale)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
smrdljiva snijet
(Tilletia tritici)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

smrdljiva snijet
(Tilletia foetida)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

truleži korijena
(Fusarium spp.)
Primjena: Sredstvo pokazuje ZNAČAJNU SPOREDNU UČINKOVITOST. U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

Pšenoraž, ozima
(Triticale (x Triticale))
Karenca: Osigurana vremenom primjene
smrdljiva snijet
(Tilletia tritici)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

smrdljiva snijet
(Tilletia foetida)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

snježna plijesan
(Microdochium nivale)
Primjena: U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

truleži korijena
(Fusarium spp.)
Primjena: Sredstvo pokazuje ZNAČAJNU SPOREDNU UČINKOVITOST. U količini 20 ml/100 kg sjemena (0,2 l/t). Maksimalni broj tretiranja: 1 Jedinica sjetve: maksimalno 250 kg/ha

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H361dSumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 10.3.2015.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/13-01/38110.03.201531.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38127.03.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38131.08.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38117.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38123.02.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38127.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/13-01/38111.09.2019