Kusabi

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva KUSABI je fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/507
Vlasnik registracije ISK Biosciences Europe N.V.
Distributeri Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)2,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Piriofenon827688046-61-9 300,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini od 0,3 l/ha kada postoji rizik od zaraze, obično od faze četiri lista (BBCH 14) do omekšavanja ili šare bobica (BBCH 85). Utrošak vode (300 – 1000 l/ha) potrebno je prilagoditi bujnosti i starosti nasada. Na vinovoj lozi dozvoljene su najviše dvije (2) primjene tijekom vegetacijske sezone. Ukoliko se sredstvo koristi dva puta uzastopno, razmak između primjena je 14 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 20.5.2016.
Registracija važi do 31.1.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/50720.05.201631.01.2025
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50727.12.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50705.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50725.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/50725.04.2019