KORIT 420 FS

KORIT 420 FS je repelent namijenjen odbijanju ptica od ishrane sjemenom kukuruza nakon sjetve.

Proizvodu KORIT 420 FS je ukinuta/istekla registracije na dan 30.04.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 42,00% Ciram
Datum registracije 17.11.2017.
Registracija vrijedi do 30.04.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi KWIZDA AGRO GmbH
Distributeri -

Aktivne tvari

Ciram (42,00%)

Rabi se i za premazivanje rana nakon rezidbe i saniranja rana uzrokovanih gljivicama.(Pa). LD50 1400.O. = III. Pridržavati se uputa o primjeni.