Kofumin 308 EC

KOFUMIN 308 EC je insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama na kojima je odobrena primjena u skladištu ili u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.

Proizvodu Kofumin 308 EC je ukinuta/istekla registracije na dan 31.10.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 8,00% Cipermetrin
Datum registracije 07.05.2015.
Registracija vrijedi do 31.10.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (8,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...