Kofumin 308 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva KOFUMIN 308 EC je insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na žitaricama na kojima je odobrena primjena u skladištu ili u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/202
Vlasnik registracije Arysta Lifescience Benelux Sprl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, skladišta
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Cipermetrin33252315-07-880,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika na pšenici nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu pšenice Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju žitarica na kojima je odobrena primjena u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na pšenici osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje pšenice kada su kukci već nazočni u zrnu.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika na ječmu nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu ječma Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju ječma u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na ječmu osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje ječma kada su kukci već nazočni u zrnu.

Raž
(Secale cereale)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika na raži nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu raži Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju raži u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na raži osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje raži kada su kukci već nazočni u zrnu.

Zob
(Avena sativa)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika na zobi nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu zobi Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju zobi u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na zobi osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje zobi kada su kukci već nazočni u zrnu.

Pšenoraž
(Triticosecale sativum)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika na pšenoraži nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu pšenoraži Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju pšenoraži u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na pšenoraži osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje pšenoraži kada su kukci već nazočni u zrnu.

Pir
(Triticum spelta)
Karenca: 1 dan
skladišni štetnici
Primjena: Sredstvo se primjenjuje za suzbijanje skladišnih štetnika na piru nakon žetve, a pri unošenju u skladište. Primjenjuje se prije uskladištenja u količini 10 – 20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žitarica (1-2 l sredstva u 48 litara vode za tretiranje 100 tona žitarica); Način primjene: strojem za raspršivanje uz mali volumen vode (tip vobamatik i sl.), prije uskladištenja Broj primjena: jedan puta godišnje na istom zrnu pira Vrijeme primjene: nakon žetve a pri unošenju pira u skladište. Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr. Viša količina sredstva na piru osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje pira kada su kukci već nazočni u zrnu.

Prazno skladište

Karenca: Nije primjenjivo.
skladišni štetnici
Primjena: Primenjuje se u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2. Način primjene: prskanje/raspršivanje u praznim skladištima žitarica na kojima je odobrena primjena. Broj primjena: jedan puta godišnje u praznom skladišnom prostoru žitarica na kojima je odobrena primjena. Vrijeme primjene: u praznim skladištima prije uskladištenja žitarica na kojima je odobrena primjena. Primjena sredstva KOFUMIN 308 EC u praznim skladišnim prostorima žitarica na kojima je odobrena primjena se provodi raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana (kod primjene sredstva u praznim skladišnim prostorima za žitarice na kojima je odobrena primjena): 48 sati.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog kukuljičara (Rhyzopertha dominica), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) i dr.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 7.5.2015.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/20207.05.201531.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/20218.12.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/20228.04.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/20215.07.2016
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/12-01/20221.08.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/20223.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/20210.09.2020