Kentaur 5 G

Proizvod Kentaur 5 G više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Klorpirifos
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Cheminova A/S
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.