Kentaur 5 G

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva KENTAUR 5 G je insekticid namijenjen za suzbijanje štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/106
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano, respiratorno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
LDPE250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
LDPE5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE-unutarnji sloj25,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-250,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
žičnjaci
(Agriotes)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha, (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki žičnjaka roda Agriotes. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha, (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki muha roda Phorbia/Hylemyia. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

hrušt
(Melolontha)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha, (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki hrušta (grčica) roda Melolontha. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

sovica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha, (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki sovica pozemljuša roda Agrotis/Scotia. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

kukuruzna pipa
(Tanymecus dilaticollis)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha, (800 – 1000 g na 1000 m2). Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
žičnjaci
(Agriotes)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki žičnjaka roda Agriotes. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

muhe roda Phorbia/Hylemyia (Phorbia)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki muha roda Phorbia/Hylemyia. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

hrušt
(Melolontha)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje ličinki hrušta (grčica) roda Melolontha. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

sovica pozemljuša roda Agrotis/Scotia (Agrotis)
Primjena: U količini 8-10 kg/ha (800 – 1000 g na 1000 m2) za suzbijanje gusjenica sovica pozemljuša roda Agrotis/Scotia. Kentaur 5 G primjenjuje se u redove pomoću dodatne jedinice za granule montirane na sijačicu ili na uređaj za sadnju istovremeno sa sjetvom/sadnjom prema navedenoj količini sredstva. Prije primjene sredstva potrebno je izračunati potrebnu količinu sredstva za stvarnu površinu na koju će sredstvo biti primijenjeno i držati se uputa za rukovanje uređajima za primjenu granulata. Tijekom primjene granule se unose u tlo na minimalnu dubinu od 5 cm u svim kulturama na kojima je odobrena primjena osim krumpira gdje je minimalna dubina 10 cm. Tlo mora biti dobro pripremljeno, u površinskom sloju ravnomjerno, bez gruda, korova ili biljnih ostataka od prethodnih kultura. Ne primjenjivati nakon sjetve/ sadnje. Vrijeme primjene u vegetaciji: istovremeno sa sjetvom ili sadnjom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 5Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti unešeno (inkorporirano) u tlo, uključujući i krajnje redove.
SPe 6Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.

Važni datumi

Datum registracije 23.9.2013.
Registracija važi do 16.2.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 16.3.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 16.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/10623.09.201316.02.2020
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/10601.02.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/10621.08.2017
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/12-01/10610.02.2020