Kalinorel D EC

Kombinirani insekticid za suzbijanje biljnih štetnika.

Proizvodu Kalinorel D EC je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 20.08.2017. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 5,00% Cipermetrin , 50,00% Klorpirifos
Datum registracije 20.03.2006.
Registracija vrijedi do 20.08.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 20.08.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 20.08.2017.
Proizvodi Agriphar
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin (5,00%)

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos (50,00%)

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u tlu na nekim ratarskim i povrćarskim kulturama.