Kalinofam S

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2015., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 01.07.2016. godine.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/273
Vlasnik registracije Genera d.d.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Desmedifam47713684-56-580,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Poslije nicanja usjeva kada repa ima razvijena 2-3 prava lista, a korovi 1-3 lista u količini od 6 l/ha uz utrošak 200-300 l/ha vode (600 ml sredstva u 20-30 l vode na 1000 m^2). Sredstvo se može koristiti u kombinacijama(5 l/ha): s etofumesatom u fenofazi 3-4 prava lista repe ili u razdvojenoj (split) primjeni u toj kombinaciji(2 puta po 2,5 l/ha Kalinofam S + 1 l/ha sredstva na osnovi 45-50% etofumesata). Prvo tretiranje potrebno je obaviti u fenofazi 2 prava lista repe, a drugo 7-10 dana kasnije. Kalinofam S se može miješati sa sredstvom na osnovi metamitrona samo u uređajima sa stalnim miješanjem, što je detaljno opisano u dozvolama sredstava na osnovi te djelatne tvari. U kombinaciji s kloridazonom sredstvo se može koristiti dva puta u količini od 2,5 l/ha+ 1,3 l/ha sredstva na osnovi 50%-tnog kloridazona u gore navedenim fenofazama.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Poslije nicanja usjeva kada repa ima razvijena 2-3 prava lista, a korovi 1-3 lista u količini od 6 l/ha uz utrošak 200-300 l/ha vode (600 ml sredstva u 20-30 l vode na 1000 m^2). Sredstvo se može koristiti u kombinacijama(5 l/ha): s etofumesatom u fenofazi 3-4 prava lista repe ili u razdvojenoj (split) primjeni u toj kombinaciji(2 puta po 2,5 l/ha Kalinofam S + 1 l/ha sredstva na osnovi 45-50% etofumesata). Prvo tretiranje potrebno je obaviti u fenofazi 2 prava lista repe, a drugo 7-10 dana kasnije. Kalinofam S se može miješati sa sredstvom na osnovi metamitrona samo u uređajima sa stalnim miješanjem, što je detaljno opisano u dozvolama sredstava na osnovi te djelatne tvari. U kombinaciji s kloridazonom sredstvo se može koristiti dva puta u količini od 2,5 l/ha+ 1,3 l/ha sredstva na osnovi 50%-tnog kloridazona u gore navedenim fenofazama.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 26.6.2006.
Registracija važi do 1.1.2015.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2015.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/273 26.06.200601.01.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/273 20.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/273 12.08.2011
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/05-01/27319.11.2014