ITCAN SL 270

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ITCAN SL 270 je regulator rasta koje se primjenjuje u krumpiru, luku, luku kozjaku i češnjaku za sprječavanje klijanja i u duhanu za sprječavanje rasta zaperaka i volovoda.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/54
Vlasnik registracije Kreglinger Europe N.V.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo, industrijsko bilje
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
premium polietilen visoke gustoće600,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HMW polietilen visoke gustoće (HMW-HDPE)1000,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Maleinski hidrazid310123-33-1270,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 21 dan
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
inhibitor klijanja
Primjena: Primjenjuje se u količini 11 l/ha za sprječavanje klijanja za vrijeme skladištenja i sprečavanje klijanja samoniklog krumpira u sljedećim kulturama u plodoredu. Primjenjuje se u usjevu na otvorenom, u fenofazi BBCH 43-47, prije berbe krumpira uz obvezno poštivanje propisane karence. Sredstvo se primjenjuje 3-7 tjedana prije sušenja ili početka prirodnog starenja cime krumpira. Utrošak vode: 300 do 600 l/ha.

Luk
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 4 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
inhibitor klijanja
Primjena: Primjenjuje se u količini 8,9 l/ha za sprječavanje klijanja za vrijeme skladištenja. Primjenjuje se u usjevu na otvorenom, u fenofazi BBCH 47-48, prije berbe uz obvezno poštivanje propisane karence. Utrošak vode: 500 do 600 l/ha.

Luk kozjak (Ljutika)
(Allium cepa var. aggregatum)
Karenca: 4 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
inhibitor klijanja
Primjena: Primjenjuje se u količini 8,9 l/ha za sprječavanje klijanja za vrijeme skladištenja. Primjenjuje se u usjevu na otvorenom, u fenofazi BBCH 47-48, prije berbe uz obvezno poštivanje propisane karence. Utrošak vode: 500 do 600 l/ha.

Češnjak
(Allium sativum)
Karenca: 4 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
inhibitor klijanja
Primjena: Primjenjuje se u količini 8,9 l/ha za sprječavanje klijanja za vrijeme skladištenja. Primjenjuje se u usjevu na otvorenom, u fenofazi BBCH 47-48, prije berbe uz obvezno poštivanje propisane karence. Utrošak vode: 500 do 600 l/ha.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 7 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
sprječava rast zaperaka
Primjena: Primjenjuje se u količini 8,33 l/ha. Primjenjuje se kada su listovi duhana veličine 15-20 cm, u fenofazi BBCH 43-46. Utrošak vode: 500 do 600 l/ha.

volovodi
(Orobanche spp.)
Primjena: Primjenjuje se u količini 8,33 l/ha. Primjenjuje se kada su listovi duhana veličine 15-20 cm, u fenofazi BBCH 43-46. Utrošak vode: 500 do 600 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 14.4.2017.
Registracija važi do 31.10.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/5414.04.201731.10.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/5407.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/5417.09.2019