Herbaflex

HERBAFLEX je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimim žitaricama.

Proizvodu Herbaflex je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 29.05.2018. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 50,00% Izoproturon , 8,50% Beflubutamid
Datum registracije 04.06.2013.
Registracija vrijedi do 30.09.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.03.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 29.05.2018.
Proizvodi Cheminova A/S
Distributeri

Aktivne tvari

Izoproturon (50,00%)

Djelatna tvar namjenjena suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u žitaricama u pre em ili post em primjeni. Korovna biljka ju usvaja korijenom i listom. U tlu ostaje na dubini od 5 - 10 cm gdje...

Beflubutamid (8,50%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima PDS (fiton desaturaze) i prekid u sintezi karotenoida, tvari koja štiti molekulu klorofila i čini je zelenom. Bez karotenoida opstanak klorofila (i biljke) nije moguć. Ovi herbicid...