Harmony SX

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/648
Vlasnik registracije FMC International Switzerland Sarl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vodotopive granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE45,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE90,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tifensulfuron-metil45279277-27-3500,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U količini 15 g/ha, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Primjenjuje se kada kukuruz ima 2 do 6 listova (BBCH 10 do 16), a korovi su u stadiju kotiledona do 4 lista. Utrošak vode: 100 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

Soja
(Glycine max)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
šćirevi
(Amaranthus spp.)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

čvorasti smrdelj
(Galeopsis tetrahit)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Za navedeni korov koriste se imena obični šupljozub i čvorasti smrdelj. U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

kamilice
(Matricaria spp.)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

mišjakinja
(Stellaria media)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

štavelj
(Rumex sanguineus)
Primjena: Razdvojenom primjenom (split aplikacija), u količini 2 x 7,5 g/ha. Prva primjena nakon nicanja soje kod BBCH 12 i druga kod BBCH 14, a korovi imaju 2 do 4 lista. Razmak između tretiranja je 7-14 dana. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta razdvojenom primjenom (split aplikacijom) u najvećoj ukupnoj količini 15 g/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Jednokratno u količini od 10 do 12 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova. Primjenjuje se od prvih troliski do visine biljke 10 – 15 cm (BBCH 12 – 14), a korovi imaju 2 do 4 lista. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedan puta godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: U slučaju propadanja i zaoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva HARMONY SX, smije se ponovno sijati samo kukuruz.

Livade

Karenca: 28 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za tretiranje cjelokupne površine – primjenom 22,5 – 30 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u fazi 2 – 6 listova korova Utrošak vode: 100 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Dodatne informacije: Za tretiranje nakupina ili pojedinačnih biljki - mjestimična primjena: Ovisno o načinu primjene, sredstvo primijeniti usmjerenim tretiranjem s tla: a/ u količini od 1,5 g u 10 l vode, za prskanje pomoću leđne prskalice; b/ u količini od 3,75 g u10 l vode, pomoću uređaja za premazivanje; c/ u količini od 11,2 g u 10 l vode, posebnim uređajem tzv. Rotowiper. Broj primjena: Sredstvo se smije primijeniti tri puta godišnje po postupku u kulturi. Primjena mora biti najkasnije 14 dana prije košnje.

Pašnjaci

Karenca: 28 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Za tretiranje cjelokupne površine – primjenom 22,5 – 30 g/ha, za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u fazi 2 – 6 listova korova Utrošak vode: 100 - 400 l/ha Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Dodatne informacije: Za tretiranje nakupina ili pojedinačnih biljki - mjestimična primjena: Ovisno o načinu primjene, sredstvo primijeniti usmjerenim tretiranjem s tla: a/ u količini od 1,5 g u 10 l vode, za prskanje pomoću leđne prskalice; b/ u količini od 3,75 g u10 l vode, pomoću uređaja za premazivanje; c/ u količini od 11,2 g u 10 l vode, posebnim uređajem tzv. Rotowiper. Broj primjena: Sredstvo se smije primijeniti tri puta godišnje po postupku u kulturi. Primjena mora biti najkasnije 14 dana prije košnje.

Ugar

Karenca: 28 dana
štavelj
(Rumex sanguineus)
Primjena: Za površine u mirovanju - mjestimična primjena u količini od 45 g/ha (4,5 g/1.000 m2). Sredstvo se primjenjuje u vrijeme vegetacije (svibanj - kolovoz) za suzbijanje štavelja (Rumex sanguineus) kada je u stadiju rozete. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha (20 – 40 l/1.000 m2) Način primjene: Sredstvo se primjenjuje traktorskom ili leđnom prskalicom, pomoću uređaja za premazivanje ili rotowiperom. Broj primjena: Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti jedanput godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 25.1.2012.
Registracija važi do 25.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/64825.01.201225.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/64819.11.2014
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/09-01/64815.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/64822.10.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/64817.12.2020