Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Gepard 050 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, uljanoj repici i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/214
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik
Genera d.d., distributer
Stari naziv sredstva GEPARD 050 EC

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kizalofop-P (Kizalofop-P-etil)641.202100646- 51-3 50,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Soja
(Glycine max)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini od 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi od 3 lista, u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatanja.

višegodišnji travni korovi
Primjena: a)1,5-2 l/ha (1500-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka u fenofazi 3-6 listova; b) 2-2,5 l/ha (200-250 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje pirike, kada je dostigla 10-20 cm visine; c)2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače kada je dostigla 25-30 cm visine.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se može koristiti u dvije polovične količine.

Suncokret
(Helianthus annuus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini od 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi od 3 lista, u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji travni korovi
Primjena: a)1,5-2 l/ha (1500-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka u fenofazi 3-6 listova; b) 2-2,5 l/ha (200-250 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje pirike, kada je dostigla 10-20 cm visine; c)2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače kada je dostigla 25-30 cm visine.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se može koristiti u dvije polovične količine.

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini od 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi od 3 lista, u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatanja.

višegodišnji travni korovi
Primjena: a)1,5-2 l/ha (1500-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka u fenofazi 3-6 listova; b) 2-2,5 l/ha (200-250 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje pirike, kada je dostigla 10-20 cm visine; c)2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače kada je dostigla 25-30 cm visine.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se može koristiti i u dvije polovične količine.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini od 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi od 3 lista, u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Soja i ostale uljarice smiju se tretirati samo prije početka cvatanja.

višegodišnji travni korovi
Primjena: a)1,5-2 l/ha (1500-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka u fenofazi 3-6 listova; b) 2-2,5 l/ha (200-250 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje pirike, kada je dostigla 10-20 cm visine; c)2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače kada je dostigla 25-30 cm visine.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se može koristiti i u dvije polovične količine

Krumpir (osim mladi krumpir i sjemenski krumpir)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 77 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U količini od 0,8 l/ha kada je većina korova u fenofazi od 3 lista, u količini od 1 l/ha kada je većina travnih korova u fenofazi 4-5 listova ili u količini od 1,5 l/ha kada većina korova ima 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Sredstvo ne koristiti u količini iznad 2,5 l/ha zbog opadanja selektivnosti.

višegodišnji travni korovi
Primjena: a)1,5-2 l/ha (1500-200 ml na 1000 m2) za suzbijanje sirka u fenofazi 3-6 listova; b) 2-2,5 l/ha (200-250 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje pirike, kada je dostigla 10-20 cm visine; c)2,5-3 l/ha (250-300 ml sredstva na 1000 m2) za suzbijanje zubače kada je dostigla 25-30 cm visine.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Sredstvo se može koristiti i u dvije polovične količine. Sredstvo ne koristi u količini iznad 2,5 l/ha zbog opadanja selektivnosti.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 13.2.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/214 13.02.200631.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/214 21.05.2009
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/214 12.08.2011
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/21426.02.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0303.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/21424.06.2021