Galben C

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/67
Vlasnik registracije FMC Corporation
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik
AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Benalaksil41671626-11-442,00 g/kgec.europa.eu
Bakarni spojevi: Bakarni oksiklorid44.6021332-65-6 ili 1332-40-7 330,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Kod osjetljivih sorata s primjenom treba započeti nakon cvatnje kako bi se izbjegao negativan utjecaj fungicida na oplodnju.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,4-0,5 kg u 100 l vode.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,5-0,6 kg u 100 l vode na 1000 m^2

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 14 dana
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 0,5-0,6 kg u 100 l vode na 1000 m^2

Luk (osim mladi luk)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Peronospora destructor)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 50 g u 8-10 l vode na 100 m^2. Ne smije se koristiti u mladom luku za salatu.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P363Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 3.12.2004.
Registracija važi do 1.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.7.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/67 03.12.200401.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/67 27.02.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/67 01.02.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/67 04.03.2010
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1616.01.2014
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/04-01/6731.12.2019