Foxtrot

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FOXTROT je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u pšenici i ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/178
Vlasnik registracije Cheminova A/S

Dodatni podaci

Formulacija sredstva emulzija, ulje u vodi
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
fenoksaprop-P-etil69,00 g/l

Kulture i štetni organizmi

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija prvog koljenca (BBCH 12-31) u količini 0,8 – 1,0 l/ha. Suzbija divlju zob (Avena fatua) u stadijima razvoja korova od drugog lista do ranog busanja (BBCH 12 – 23) u količini od 0,8 l/ha, dok u količini od 1 l/ha suzbija u stadijima razvoja korova od drugog lista pa do stadija prije nego je vidljivo prvo koljence (BBCH 12-30). Valjkastu svjetlicu (Phalaris paradoxa) i običnu vlasnjaču (Poa trivialis) suzbija u stadijima razvoja korova od 2 lista do ranih stadija busanja (BBCH 12 – 23) u količini od 1 l/ha. Suzbija slakoperku (Apera spica-venti) u stadijima razvoja korova od 2 lista do sredine busanja (BBCH 12 – 25). Ograničenje: Ne dodavati okvašivač sredstvu FOXTROT ako se primjenjuje u ječmu. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Dodatne informacije: Izbjegavati primjenu ako je kultura u stresu: zbog suše, polijeganja zbog vode, manjka mikrohranjiva ili zbog napada bolesti ili štetnika. Izbjegavati primjenu neposredno prije ili odmah nakon naglog pada temperature te kroz period kada su topli dani i hladne noći. Ne primjenjivati na usjev koji je pokriven ledom i mrazom. FOXTROT primijenjen u količini od 1,0 l/ha u ječmu može izazvati žućenje usjeva. Taj je učinak prolazan i nema negativan utjecaj na prinos. Izbjegavati preklapanja mlazova. Prilikom primjene sredstva FOXTROT spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Posebnu pozornost obratiti ako je susjedna kultura zob zbog njezine visoke osjetljivosti na sredstvo FOXTROT. FOXTROT može pridonijeti suzbijanju mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) kao dio antirezistentne herbicidne strategije naizmjeničnom primjenom s herbicidima drugačijeg načina djelovanja.

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: od stadija dva potpuno razvijena lista do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12-39) u količini 0,8 – 1,2 l/ha. Valjkastu svjetlicu (Phalaris paradoxa) i običnu vlasnjaču (Poa trivialis) suzbija u stadijima razvoja korova od 2 lista do ranih stadija busanja (BBCH 12 – 23) u količini od 1 l/ha, dok ih u količini od 1,2 l/ha suzbija od stadija razvoja 2 lista pa sve do stadija razvoja prvog koljenca (BBCH 12 – 31). Divlja zob (Avena fatua) u stadijima razvoja korova od drugog lista do ranog busanja (BBCH 12 – 23) u količini od 0,8 l/ha, dok u količini od 1 l/ha suzbija u stadijima razvoja korova od drugog lista pa do stadija prije nego je vidljivo prvo koljence (BBCH 12-30). Divlju zob (Avena fatua) u količini od 1,2 l/ha u stadijima razvoja korova od drugog lista pa sve do stadija vidljivog jezičca lista zastavice (BBCH 12 – 39). Suzbija slakoperku (Apera spica-venti) u stadijima razvoja korova od 2 lista do sredine busanja (BBCH 12 – 25). Za postizanje bolje učinkovitosti u pšenici, sredstvu FOXTROT može se dodati okvašivač na bazi metiliranog ulja uljane repice. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Dodatne informacije: Izbjegavati primjenu ako je kultura u stresu: zbog suše, polijeganja zbog vode, manjka mikrohranjiva ili zbog napada bolesti ili štetnika. Izbjegavati primjenu neposredno prije ili odmah nakon naglog pada temperature te kroz period kada su topli dani i hladne noći. Ne primjenjivati na usjev koji je pokriven ledom i mrazom. Izbjegavati preklapanja mlazova. Prilikom primjene sredstva FOXTROT spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Posebnu pozornost obratiti ako je susjedna kultura zob zbog njezine visoke osjetljivosti na sredstvo FOXTROT. FOXTROT može pridonijeti suzbijanju mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) kao dio antirezistentne herbicidne strategije naizmjeničnom primjenom s herbicidima drugačijeg načina djelovanja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 26.11.2015.
Registracija važi do 31.12.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/17826.11.201531.12.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/17816.12.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/17804.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/17827.10.2020