Fond 12 E

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Lokalno sistemični preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu,vinogradarstvu i cvijećarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/04-01/157
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Miklobutanil44288671-89-0125,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: Primjenom u vrijeme primarnih infekcija pa do formiranja plodova. Primjenjuje se u razmacima 7-8 dana kod primarnih i 10-14 dana kod sekundarnih infekcija. Kurativna primjena protiv krastavosti jabuke preporučuje se samo ako postoji praćenje- antifuzikladijska prognozna služba. Ne preporučuje se eradikativna primjena.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 2,5-3,5 ml u 10 l vode, tj 25-35 ml u 100 l vode. Primjenjuje se uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Da ne bi došlo do pojave rezistentnosti, ne preporučuje se sredstvo koristiti samo, već u kombinaciji s nekim od preventivnih fungicida, na primjer s fungicidom na osnovi mankozeba(s 80% a.t.) primjenjenim u koncentraciji od 0,15%. Primjenjuje se uz utrošak vode od 1000 - 1200 l/ha. Može doći do pojave mrežavosti na jabukama sorte Zlatni delišes.

pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Preventivno ili pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 3,5 ml u 10 l vode tj. 35 ml u 100 l vode. Primjenjuje se uz utrošak vode 1000-1200 l/ha. Može doći do pojave mrežavosti na jabukama sorte Zlatni delišes.

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme najvećeg pritiska bolesti, neposredno prije i poslje cvatnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 1,5 ml u 10 l vode prije cvatnje i 2,5 ml u 10 l vode poslje cvatnje. Primjenjuje se uz utrošak vode 1000 -1200 l/ha. Da ne bi došlo do pojave rezistentnosti, sredstvo se koristi samo za preventivnu namjenu. Ne preporučuje se sredstvo koristiti samo, več u kombinaciji s preventivnim fungicidima (moćivi sumpor, dinokap). Primjenjuje se 2 - 3 puta godišnje, u vrijeme najvećeg pritiska bolesti, neposredno prije i poslije cvatnje vinove loze.

Krastavac
(Cucumis sativus)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: Preventivno ili pojavom prvih simptoma u razmacima 8 - 10 dana uz utrošak vode od 700 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 4 ml sredstva u 10 l vode.

Ruža
(Rosa sp.)
Karenca: nije primjenjivo
pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Preventivno ili pojavom prvih simptoma uz utrošak vode od 700 l/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 4 ml u 10 l vode uz predhodnu provjeru sortne osjetljivosti.

Artičoka
(Cynara cardunculus)
Karenca: 3 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Tikvenjače
(Cucurbitaceae)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,06 % (40-60 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5
Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,06 % (40-60 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5
Borovnica
(Vaccinium myrtillus)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Ribiz
(Ribes sp.)
Karenca: 7 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,05 % (40-50 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Hmelj
(Humulus lupulus)
Karenca: 14 dana
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Ukrasno bilje

Karenca: nije primjenjiva
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Ukrasno drveće

Karenca: nije primjenjiva
pepelnice
(Erysiphales)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
hrđe
(Puccinia spp.)
Primjena: u koncentraciji 0,04-0,08 % (40-80 ml/100 l vode). Sa primjenom započeti kada se pojave povoljni uvjeti za razvoj bolesti, a najkasnije sa pojavom prvih simptoma.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 27.8.2004.
Registracija važi do 31.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/04-01/157 27.08.200431.05.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/15713.11.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/2016.01.2014
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/14-01/53928.11.2014
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/04-01/15708.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/15704.02.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/04-01/15723.10.2019