Fond 12 E

Lokalno sistemični preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu,vinogradarstvu i cvijećarstvu.
Količina djelatne tvari u % 12,50% Miklobutanil
Datum registracije 27.08.2004.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Sharda Cropchem Limited
Distributeri

Aktivne tvari

Miklobutanil (12,50%)

Fungicid s preventivnim, kurativnim a kod fuzikladija i eradikativnim efektom. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Suzbija pepelnice na jabukama, vinovoj lozi, ružama i krastavcima. LD50 2800. S.O. = III. Karenca:...