Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

FLASH 500 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FLASH 500 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/19-03/156
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno, kontaktno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 27.07.2021.
Registracija važi do 31.12.2024.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Diflufenikan 500 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
HDPE 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
HDPE 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,28 L/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em; BBCH 00-09) ili nakon nicanja do početka busanja (post-em; BBCH 21). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1. Utrošak vode: 200-400 L/ha.
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,28 L/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em; BBCH 00-09) ili nakon nicanja do početka busanja (post-em; BBCH 21). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1. Utrošak vode: 200-400 L/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/19-03/156 27.07.2021. 31.12.2024.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-UP/I-320-20/19-03/156 03.03.2022. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/156 14.11.2022. -