Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

FANTIC F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva FANTIC F je fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/936
Vlasnik registracije Isagro S.p.A.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
poliester/aluminij/polietilen200,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen2,50 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen4,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen10,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen20,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Folpet75133-07-3480,00 g/kgec.europa.eu
Benalaksil M76698243-83-537,50 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 56 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: FANTIC F se koristi u količini od 2 kg/ha, u razdobljima kada postoji rizik od zaraze. Ukoliko se sredstvo koristi dva ili tri puta uzastopno, razmak između tretiranja je 10 – 14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Sredstvo se smije primijeniti najviše tri (3) puta tijekom vegetacije. Utrošak vode prilagođava se nasadu, strojevima za primjenu i drugim uvjetima, a uobičajeno se kreće od 200 – 1000 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 9.2.2017.
Registracija važi do 31.7.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/93609.02.201731.07.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/93626.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/93627.11.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/93613.05.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/93616.12.2021