Express 50 SX

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva EXPRESS 50 SX je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/369
Vlasnik registracije FMC International Switzerland Sarl

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vodotopive granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE90,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE112,50 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Tribenuron546106040-48-6500,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Suncokret tolerantni na tribenuron-metil
(Helianthus annuus)
Karenca: 80 dana u suncokretu tolerantnom na tribenuron-metil
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 45 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha i dodatak okvašivača TREND 90 u koncentraciji od 0,1% kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). U slučaju nejednolikog nicanja korova EXPRESS 50 SX može se primijeniti i u razdvojenoj (split) primjeni. Prvi puta u količini 25 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-4 lista (BBCH 12-14), a drugi puta u količini 20 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha 7-14 dana nakon prvog tretiranja. Smije se primjenjivati samo na hibridima suncokreta tolerantnim na tribenuron-metil.
Dodatne informacije: Tablica osjetljivosti korovnih vrsta: Jednogodišnji širokolisni korovi Osjetljivost hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus) VO Olovnosivi šćir (Amaranthus blitum) VO gorski koromač (Ammi majus) VO trodjelni dvozub (Bidens tripartita) VO rusomača (Capsella bursa pastoris); VO divlja mrkva (Daucus carota) VO bijela loboda (Chenompodium album) VO pasja loboda (Chenopodoium vulvaria) VO poljski mak (Papaver rhoeas) VO obični kužnjak (Datura stramonium) VO oštri svinjak (Sonchus asper) VO čičak (Xanthium strumarium) VO bezmirisna kamilica (Matricaria maritima) VO jednogodišnja resulja (Mercurialis annua) VO crna pomoćnica (Solanum nigrum) VO volovodi (Orobanchaceae spp.) VO ljubice (Viola spp.) VO divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) VO slatkasti dvornik (Polygonum convolvulus) VO ptičji dvornik (Polygonum aviculare) VO kijačasti katanac (Reseda phyteuma) VO gorušice (Sinapis spp.) VO kostriš (Senecio vulgaris) VO mišjakinja (Stellaria media) VO samonikli suncokret (Helianthus annus) VO perzijska čestoslavica (Veronica persica) VO

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 45 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha i dodatak okvašivača TREND 90 u koncentraciji od 0,1% kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). U slučaju nejednolikog nicanja korova EXPRESS 50 SX može se primijeniti i u razdvojenoj (split) primjeni. Prvi puta u količini 25 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-4 lista (BBCH 12-14), a drugi puta u količini 20 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha 7-14 dana nakon prvog tretiranja. Smije se primjenjivati samo na hibridima suncokreta tolerantnim na tribenuron-metil.
Dodatne informacije: Tablica osjetljivosti korovnih vrsta: Višegodišnji širokolisni korovi Osjetljivost poljski osjak (Cirsium arvense) VO pelin (Artemisia vulgaris) O poljski svinjak (Sonchus arvensis) O mala kopriva (Urtica urens) VO kovrčava kiselica (Rumex crispus) UO podbjel (Tusilago farfara) O VO – vrlo osjetljiv, učinkovitost >95%; O – osjetljiv, učinkovitostambrozija
(Ambrosia elatior)
Primjena: Primjenjuje se u količini 60 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha i dodatak okvašivača TREND 90 u koncentraciji od 0,1% kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). U slučaju nejednolikog nicanja korova EXPRESS 50 SX može se primijeniti i u razdvojenoj (split) primjeni. Prvi puta u količini 30 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha kada se suncokret nalazi u stadiju razvoja 2-4 lista (BBCH 12-14), a drugi puta u količini 30 g/ha uz utrošak vode od 150–300 l/ha 7-14 dana nakon prvog tretiranja. EXPRESS 50 SX treba primijeniti kada se korovi nalaze u što mlađem razvojnom stadiju, od stadija razvoja kotiledona do stadija razvoja 2 lista. Smije se primjenjivati samo na hibridima suncokreta tolerantnim na tribenuron-metil.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P363Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 25.7.2011.
Registracija važi do 25.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/36925.07.201125.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/36916.02.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/36915.11.2012
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/09-01/36915.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/36924.07.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/36920.12.2020