Dominator

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova, travnih i širokolisnih korova
Registarski broj UP/I-320-20/01-01/16
Vlasnik registracije ALBAUGH UK LIMITED
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, ratarstvo, travnjaštvo, ostale površine
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Glifosat2841071-83-6480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Strnište

Karenca: Osigurano vremenom primjene
višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm. Za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), okruglog šilja (Cyperus rotundus) i drugih korova.- Primjenom uz utrošak vode 400-600 l/ha (80-100 ml u 4-6 litara vode na 100 m2, - Primjenom uz utrošak vode 100-200 l/ha (200-1000 ml u 1-2 litra vode na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Nakon žetve za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm) u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), - divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha (500- 600 ml na 1000 m2).

jednogodišnji korovi
Primjena: u dozi 8-10 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (80-100 ml u 4-6 litara vode na 100 m2). Primjenjuje se kad korovi dostignu visinu 15-40 cm. Tretirana površina može se preorati nakon 2-3 tjedna;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: za suzbijanje višegodišnjih korova sa dubokim korjenom i rizomima i jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15-40 cm. U dozi: - 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2), - 8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomom u punoj vegetaciji
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode: - 4-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1.000 m2) Primjenom uz utrošak 100-200 l/ha vode: - 1,5-6 l/ha (150-600 ml u 15-60 litara vode na 1000 m2).Za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2),divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300- 400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U vinogradima visokih urgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana. Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene ikalirane. Doza primjene ovisi o vrsti korova i gustoći korovske flore. Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.U vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U vinogradima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Najkasnije 14 dana prije primjene sredstva moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene ikalirane. Doza primjene ovisi o vrsti korova i gustoći korovske flore. Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.U vinogradima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2 ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2),divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm, razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Maslina
(Olea europaea ssp. europaea)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova.Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana. U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje: - jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).Primjenom uz smanjeni utrošak vode (100-200 l/ha):
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Žitarice (predžetveno)

Karenca: 14 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve žitarica u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2).Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu i zobi).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve žitarica u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2).Za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu i zobi).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 14 dana
desikacija
Primjena: Primjenjuje se 14 dana prije žetve uljane repice u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Neobrađene površine

Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme pune vegetacije korova, u dozi 5-12 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (500-1200 ml u 40-60 litara vode na 1000 m2. Doza ovisi o korovskim vrstama.Doza primjene sredstva ovisi o korovskim vrstama i za najvažnije vrste iznosi: - 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens),4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria),6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i okruglog šilja (Cyperus rotundus), i 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) .
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u vrijeme pune vegetacije korova, u dozi 5-12 l/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (500-1200 ml u 40-60 litara vode na 1000 m2. Doza ovisi o korovskim vrstama.Doza primjene sredstva ovisi o korovskim vrstama i za najvažnije vrste iznosi: - 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens),4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria),6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog slaka (Convolvulus arvensis) i okruglog šilja (Cyperus rotundus), i 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) .
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sjetvu kukuruza
(Zea mays L.)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: - jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje - pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šljiva
(Prunus domestica)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Višnja
(Prunus cerasus)
Karenca: 35 dana
jednogodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 2-4 l/ha (200-400 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova. Tlo se može obraditi nakon 5-7 dana;Za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U voćnjacima visokih uzgojnih oblika u dozi 4-8 l/ha (400-800 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova;8-12 l/ha (800-1200 ml u 20-60 litara vode na 1000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji. Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.U voćnjacima visokih uzgojnih oblika za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2),poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete do visine 20-40 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m ),poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine (duljine) 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha (500-600 ml na 1000 m2), ,divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 3-4 l/ha (300-400 ml na 1000 m2) i zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25cm, razdvojenom (split)primjenom, dva puta u dozi od po 2,5 l/ha ( 2 x 250 ml na 1000 m2).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pašnjaci

Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Livade

Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenjuje se u doba intezivnog rasta korova i livadnih trava
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Šumski rasadnik

Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, u dozi od 4,5 l/ha uz utrošak vode od 400 l/ha (45 ml u 4 l vode na 100 m2), U sadnicama smreke i bora, u dozi od 6 l/ha uz utrošak vode od 500 l/ha (60 ml u 5 litara vode na 100 m2, primjenom po cijeloj površini, u proljeće ili u jesen u vrijeme mirovanja četinjača a rasta korova
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, u dozi od 4,5 l/ha uz utrošak vode od 400 l/ha (45 ml u 4 l vode na 100 m2), U sadnicama smreke i bora, u dozi od 6 l/ha uz utrošak vode od 500 l/ha (60 ml u 5 litara vode na 100 m2, primjenom po cijeloj površini, u proljeće ili u jesen u vrijeme mirovanja četinjača a rasta korova
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Kanali za navodnjavanje i drenažni kanali

Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: U suhim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon isušivanja privode kulturi u dozi od 4-8 l/ha (400-800 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: U suhim kanalima ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon isušivanja privode kulturi u dozi od 4-8 l/ha (400-800 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Panjevi

Karenca: Nije primjenjivo
suzbijanje izdanaka/izbojakaPrimjena: Primjenjuje se odmah poslije sječe stabla, 15% otopinom
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Crnogorično drveće

Karenca: Nije primjenjivo
drvenasti korovi
Primjena: U mladim nasadima četinjača: - Primjenom na drvenaste korove tijekom cijele vegetacije u koncentraciji od 2%, uz utrošak vode 500 l/ha, - Primjenom po cijeloj površini početkom jeseni, kad su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji od 1%, Poslije čiste sječe šuma, u pripremi površina za sadnju: - tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji, u koncentraciji od 1%, - tretiranjem svježe posječenih panjeva u kolovozu-listopadu, u koncentraciji od 2%
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sjetvu suncokreta
(Helianthus annuus)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: - jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje - pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Prije pripreme za sadnju krumpira
(Solanum tuberosum)
Karenca: Nije primjenjivo
jednogodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje: - jednogodišnje travne i širokolisne korove kod visine 5-10 cm (travni korovi visine najmanje 5 cm, a širokolisni s razvijena najmanje 2 prava lista) u dozi 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

višegodišnji korovi
Primjena: Za suzbijanje - pirike (Agropiron repens), kada je visina 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml na 1000 m2), - poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (15-25 cm visine), u dozi 3-4 l/ha (300-400) ml na 1000 m2)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Čista sječa šume

Karenca: Nije primjenjivo
suzbijanje izdanaka/izbojakaPrimjena: Tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji, u koncentraciji od 1%.Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

panjevi
Primjena: Tretiranjem svježe posječenih panjeva u kolovozu-listopadu, u koncentraciji od 2%.Primjenom uz utrošak 200-600 l/ha vode.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 18.7.2001.
Registracija važi do 1.10.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.10.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.10.2016.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/01-01/16 18.07.200101.10.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/16 02.03.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/16 27.08.2008
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/16 19.10.2010
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/16 22.04.2002
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0103.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/01-01/1619.09.2016
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/01-01/1621.09.201601.10.2016