Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Dividend 030 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Fungicid za zaštitu sjemena i klica ozime pšenice od biljnih bolesti.
Registarski broj UP/I-320-20/96-01/141
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, tretiranje sjemena, ratarstvo
Način djelovanja zaštitno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Difenkonazol687119446-68-330,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
smrdljiva snijet
(Tilletia spp.)
Primjena: Smanjuje zarazu fuzariozama (Fusarium spp.), primjenom u dozi od 150 ml sredstva na 100 kg sjemena, uz dodatak do 600 ml vode na 100 kg sjemena.
Dodatne informacije: Za zaštitu sjemena i klica primjenom u dozi od 150 ml sredstva na 100 kg sjemena uz dodatak od 600 ml vode.

prašna snijet
(Ustilago tritici)
Primjena: Smanjuje zarazu fuzariozama (Fusarium spp.), primjenom u dozi od 150 ml sredstva na 100 kg sjemena, uz dodatak do 600 ml vode na 100 kg sjemena.
Dodatne informacije: Za zaštitu sjemena i klica primjenom u dozi od 150 ml sredstva na 100 kg sjemena uz dodatak od 600 ml vode.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 21.4.1997.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/96-01/141 21.04.199731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/96-01/141 25.05.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/96-01/141 24.10.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/96-01/141 09.11.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/18118.09.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014