Dimilin SC 48

Kontaktni insekticid-inhibitor hitinaze za suzbijanje štetnika u voćarstvu, šumarstvu, mandarinama i na divljem kestenu u naseljima i parkovima.
Količina djelatne tvari u % 48,00% Diflubenzuron
Datum registracije 26.02.1999.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Chemtura Europe d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Diflubenzuron (48,00%)

Inhibitor hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje ličinki. Perzistentan u okolini. Koristi se protivgusjenica gubara, borovog četnjaka, dudovca, kestenovog moljca minera, jabučnog savijača, kruškine buhe,...