Dimilin SC 48

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid-inhibitor hitinaze za suzbijanje štetnika u voćarstvu, šumarstvu, mandarinama i na divljem kestenu u naseljima i parkovima.
Registarski broj UP/I-320-20/99-01/13
Vlasnik registracije Arysta LifeScience Netherlands B.V.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Diflubenzuron33935367-38-5480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šumski nasadi

Karenca: Nije primjenjivo
kukavičji suznik
(Malacosoma neustria)
Primjena: Zajednica hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Primjenjuje se u količini od 0,15-0,18 l/ha uz dodatak 1 l nafte/ha i 3 l vode/ha.Ne koristiti šumske plodine, gljive i samoniklo bilje sa tretiranih površina za prehranu ljudi i životinja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

zlatokraj
(Euproctis chrysorrhoea)
Primjena: Zajednica hrasta lužnjaka ili poljskog jasena. Primjenjuje se u količini od 0,15-0,18 l/ha uz dodatak 1 l nafte/ha i 3 l vode/ha. Ne koristiti šumske plodine, gljive i samoniklo bilje sa tretiranih površina za prehranu ljudi i životinja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Divlji kesten
(Aesculus hippocastanum)
Karenca: Nije primjenjivo
kestenov moljac miner
(Cameraria ohridella)
Primjena: Prskanjem u stadiju početka leta leptira i polaganja jaja (početkom svibnja) u koncentraciji 0,02% (20 ml sredstva u 100 l vode)radi suzbijanja prve generacije.Ne koristiti šumske plodine, gljive i samoniklo bilje sa tretiranih površina za prehranu ljudi i životinja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Crni bor
(Pinus nigra)
Karenca: Nije primjenjivo
borov četnjak
(Thaumetopoea pityocampa)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 150 ml/ha uz dodatak 0,7 l/ha mineralnog ulja i 3 l vode/ha. Ne koristiti šumske plodine, gljive i samoniklo bilje sa tretiranih površina za prehranu ljudi i životinja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 26.2.1999.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/99-01/13 26.02.199931.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/13 11.10.2001
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/13 21.03.2003
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/13 25.03.2004
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/13 02.02.2007
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/13 01.04.1999
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/99-01/1309.12.1999
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4128.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/48927.01.2016
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/27308.09.2017