Dicash

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva DICASH je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/09
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (PE/PA)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (PE/PA)10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-PE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Dikamba851918-00-9480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6 L/ha (60 ml u 20- 40 L vode na 1000 m2). Utrošak vode: 200-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6 L/ha (60 ml u 20- 40 L vode na 1000 m2). Utrošak vode: 200-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 99 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6 L/ha (60 ml u 20- 40 L vode na 1000 m2). Utrošak vode: 200-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u razvojnim stadijima 2-5 listova (BBCH 12-15) kukuruza u količini 0,6 L/ha (60 ml u 20- 40 L vode na 1000 m2). Utrošak vode: 200-400 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 14.12.2017.
Registracija važi do 31.12.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/0914.12.201731.12.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/0912.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/0919.11.2019