Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Delan pro

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva DELAN PRO je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu i vinogradarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/50
Vlasnik registracije BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE150,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE3,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE200,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,20 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,50 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE50,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE150,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
f-HDPE50,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Ditianon1533347-22-6 125,00 g/lec.europa.eu
Kalijevi fosfonatiCIPAC br. 756 (za kalijeve fosfonate)13492-26-7 Dikalijev fosfonat

13977-65-6 Kalijev vodikov fosfonat
561,20 g/lhttp://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1747

Kulture i štetni organizmi

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia inaequalis)
Primjena: U količini od 2,5 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo smije se primijeniti najviše šest puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak između primjena od 5-10 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Utrošak vode je 200-1500 L/ha, ovisno o starosti i bujnosti nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke.

Kruška
(Pyrus communis)
Karenca: 35 dana
krastavost
(Venturia pyrina)
Primjena: U količini od 2,5 L/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, prije ostvarenih zaraza, od faze zelenih vrhova cvjetnih pupova (BBCH 53) do početka zriobe (BBCH 81). Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti.
Dodatne informacije: Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Sredstvo smije se primijeniti najviše šest puta tijekom vegetacije, uz uobičajeni razmak između primjena od 5-10 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima. Utrošak vode je 200-1500 L/ha, ovisno o starosti i bujnosti nasada, fenofazi i stroju za primjenu pesticida. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke.

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
crna pjegavost rozgve
(Phomopsis viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,0 L/ha. Koristi se od faze vunastog pupa (BBCH 05) do faze pet razvijenih listova (BBCH 15). Smije se primijeniti najviše četiri puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena je 7 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Utrošak vode za primjenu je 150-300 L/ha. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,0 do 4,0 L/ha. Primjenjuje se od faze pet razvijenih listova (BBCH 15) do faze omekšavanja ili šaranja bobica (BBCH 83). Smije se primijeniti najviše četiri puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena je 10-14 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Utrošak vode za primjenu je 200-1200 L/ha. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

crna trulež
(Guignardia bidwellii)
Primjena: Primjenjuje se u količini 3,0 do 4,0 L/ha. Primjenjuje se od faze pet razvijenih listova (BBCH 15) do faze omekšavanja ili šaranja bobica (BBCH 83). Smije se primijeniti najviše četiri puta tijekom vegetacije. Razmak između primjena je 10-14 dana. Razmak između dvije primjene preporučljivo je prilagoditi uvjetima za razvoj bolesti. Utrošak vode za primjenu je 200-1200 L/ha. Škropivo je potrebno ravnomjerno i kvalitetno nanijeti na biljke. Sredstvo je preporučljivo primijeniti prateći preporuke savjetodavne službe ili prema praćenju kritičnih razdoblja za zarazu i uvjeta za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 12.8.2016.
Registracija važi do 31.8.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/5012.08.201631.08.2025
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/16-03/5022.12.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/16-03/5016.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/16-03/5022.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-UP/I-320-20/16-03/5004.01.2022