Dali

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Sistemični insekticid za suzbijanje štetnika na ukrasnom bilju, rajčici i krumpiru.UPORABA JE DOZVOLJENA SAMO U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK. TRETIRANO BILJE MORA OSTATI U ZAŠTIĆENOM PROSTORU KOJI JE TRAJNI STAKLENIK TIJEKOM CIJELOG SVOJEG ŽIVOTNOG VIJEKA.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/198
Vlasnik registracije Cheminova A/S
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za otopinu
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, povrćarstvo, ukrasno bilje
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Imidakloprid582138261-41-3200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Rajčica (u zaštićenom prostoru)
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: u koncentraciji 0,05% (50 ml/100 l vode), u vrijeme razvijenog drugog pravog lista do sazrijevanja plodova (BBCH 12-89). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 1000 l/ha;
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Ljiljan (u zaštićenom prostoru)
(Lilium spec.)
Karenca: Nije primjenjivo.
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: 100 ml/100 l vode. Sredstvo se ne smije primjenjivati u cvatnji.Sredstvo DALI se može koristiti na ukrasnom bilju samo jednom godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Gardenija (u zaštićenom prostoru)
(Gardenia jasminoides)
Karenca: Nije primjenjivo.
zvjezdasti crvac
(Pseudococcus longispinus)
Primjena: 50-100 ml/100 l vode. Sredstvo se ne smije primjenjivati u cvatnji.Sredstvo DALI se može koristiti na ukrasnom bilju samo jednom godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Gerber (u zaštićenom prostoru)
(Gerbera)
Karenca: Nije primjenjivo.
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: 150-200 ml /100 l vode. Sredstvo se ne smije primjenjivati u cvatnji.Sredstvo DALI se može koristiti na ukrasnom bilju samo jednom godišnje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Buvardija (u zaštićenom prostoru)
(Bouvardia spec.)
Karenca: Nije primjenjivo.
staklenički štitasti moljac
(Trialeurodes vaporariorum)
Primjena: 100 ml/ 100 l vode. Sredstvo se ne smije primjenjivati u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Krumpir (u zaštićenom prostoru)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 14 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: u koncentraciji od 0,05 - 0,063% (50 - 63 ml na 100 l vode), nakon pojave prvog glavnog bočnog izdanka pa do plodova u sazrijevanju (BBCH 20-85).Maksimalna doza sredstva je 0,25 l/ha. Utrošak vode: 500-800 l/ha;
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Ograničenja: Sredstvo DALI, smije se primijeniti samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik. Bilje koje je tretirano sredstvom DALI, mora ostati u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik ili zatvorenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka bez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor. Sredstvo se smije primijeniti najviše jedanput godišnje na istoj površini ili u istom nasadu. Sredstvo se ne smije primjenjivati u vrijeme cvatnje. Primjena iz zraka nije dopuštena. Radna karenca: 24 sata.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 5.6.2006.
Registracija važi do 1.3.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.9.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.6.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/198 05.06.200601.03.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19818.12.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19809.08.2013
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19818.10.2013
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4028.01.2014
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/14-01/18221.05.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19822.03.2018
Izmjena rješenja o proširenju szb za male namjeneUP/I-320-20/14-01/18203.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19813.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01/19818.04.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/05-01-19818.02.2020