Cuprocaffaro 50 WP

Preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljarstvu i povrtlarstvu.
Količina djelatne tvari u % 50,00% Bakarni oksiklorid
Datum registracije 02.05.2005.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Isagro
Distributeri

Aktivne tvari

Bakarni oksiklorid (50,00%)

Rabi se za suzbijanje plamenjače vinove loze, rajčice, krumpira, luka , krastavaca; kovrčavosti i šupljikavosti lista breskve; krastavosti plodova jabuke i kruške; bakterioze na grahu i t. d. LD50 1000. S.O. = III. K - 1...