Crystal

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/208
Vlasnik registracije Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., ovlašteni uvoznik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Kinoksifen566124495-18-7 250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Za suzbijanje pepelnice (Uncinula necator), u koncentraciji 0,020-0,025%. Sredstvo se primjenjuje kada su mladice dobro razvijene (dužine 5-10 cm) što odgovara BBCH skali 20-50 sve do faze potpunog otpadanja cvjetnih ostataka (početak zametanja bobice), što odgovara BBCH skali 71 u intervalu 10-14 dana. Pred zatvaranjem grozda sredstvo CRYSTAL se primjenjuje u koncentraciji 0,025-0,030% svakih 8-12 dana. U slučaju visokog potencijala zaraze (velike količine oborina) vremenski razmak između tretiranja potrebno je skratiti.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 5
Dodatne informacije: Ukoliko se početkom kretanja vegetacije uoče simptomi primarne zaraze (mladice prekrivene pepeljastom prevlakom u obliku zastavice ili slova L), preporučuje se tretiranje CRYSTAL-om u kombinaciji sa sredstvima za suzbijanje pepelnice sistemičnog načina djelovanja u koncentracijama koje su navedene na etiketi i/ili u popratnom listu sredstva. Nakon toga može se nastaviti s tretmanom prema kalendaru primjene na vinovoj lozi. Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Podosphaera leucotricha)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od pojave ružičastog pupa u razmacima 8-12 dana tijekom vegetacije.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje svakih 8-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Sphaerotheca pannosa)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje svakih 8-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Marelica
(Prunus armeniaca)
Karenca: 14 dana
pepelnica
(Podosphaera tridactyla)
Primjena: Sredstvo se primjenjuje od završetka cvatnje svakih 8-12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 3 dana
pepelnica
(Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)
Primjena: Tretiranje započeti preventivno ili kod prvih simptoma bolesti u intervalima 8-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Dinja (na otvorenom)
(Cucumis melo)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

pepelnica
(Sphaerotheca fuliginea)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Lubenica (na otvorenom)
(Citrullus lanatus)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

pepelnica
(Sphaerotheca fuliginea)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Tikvice (na otvorenom)
(Cucurbita pepo)
Karenca: 7 dana
pepelnica
(Erysiphe cichoracearum)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

pepelnica
(Sphaerotheca fuliginea)
Primjena: Primjenjuje se nakon presađivanja, u intervalima 10-12 dana. Sredstvo se ne smije primijeniti na netom presađene kulture ili oslabljene uslijed nepovoljnih abiotskih čimbenika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak 1000 l/ha vode.

Artičoka
(Cynara cardunculus)
Karenca: 3 dana
pepelnica
(Leveillula taurica)
Primjena: Prskanje treba započeti preventivno ili kod prvih simptoma bolesti, u intervalima 8-10 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P262Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 16.11.2011.
Registracija važi do 27.6.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha 27.12.2019.
Krajnji rok za primjenu zaliha 27.3.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/20816.11.201127.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/20816.05.2017
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/08-01/20809.07.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/20823.05.2019
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/08-01/20827.05.2019