Cruiser OSR

Insekticid i fungicid namijenjen tretiranju sjemena uljane repice za suzbijanje buhača, lisnih uši kao vektora virusa, bolesti polijeganja i plamenjače.

Proizvodu Cruiser OSR je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 30.11.2013. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 28,00% Tiametoksam , 0,80% Fludioksonil , 3,23% M - metalaksil
Datum registracije 17.11.2010.
Registracija vrijedi do 30.09.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 30.11.2013.
Krajnji rok za primjenu zaliha 30.11.2013.
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Tiametoksam (28,00%)

Izraziti sistemik umjerene perzistentnosti. Najviše dva tretiranja tijekom vegetacije na istoj površini na jabuci, kruški, bresvki ,nektarini, krumpiru, duhanu,vinovoj lozi i ukrasnom bilju, a na agrumima jedna primjena....

Fludioksonil (0,80%)

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plijesni. Djeluju kao inhibitori disanja mitohondrijima. Fludioksonil je fungicid sa površinskim djelovanjem. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vino...

M - metalaksil (3,23%)

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duhanu, krumpiru, rajčici, kupusu, krastavcima i luku a kombinacija s mankozebom...