Controlan

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti u ratarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/26
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Krezoksim-metil568143390-89-0125,00 g/lec.europa.eu
Epoksikonazol609135319-73-2 (prije 106325-08-0)125,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Značajno smanjenje zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.). Za suzbijanje paleži klasa, bolja djelotvornost postiže se s dva tretiranja i u dozi 1 l/ha;

smeđa hrđa
(Puccinia recondita)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Značajno smanjenje zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.). Za suzbijanje paleži klasa, bolja djelotvornost postiže se s dva tretiranja i u dozi 1 l/ha;

smeđa pjegavost lista
(Septoria tritici = Mycosphaerella graminicola )
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Značajno smanjenje zaraze s paleži klasa (Fusarium spp.). Za suzbijanje paleži klasa, bolja djelotvornost postiže se s dva tretiranja i u dozi 1 l/ha;

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 42 dana
pepelnica
(Blumeria = Erysiphe graminis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

smeđa hrđa
(Puccinia hordei)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

siva pjegavost
(Rhynchosporium secalis)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Na osjetljivim sortama ječma i u godinama s dosta oborina, za suzbijanje sive i mrežaste pjegavosti treba primijeniti dva tretiranja. Bolja djelotvornost postiže se u dozi 1 l/ha.

mrežasta pjegavost
(Pyrenophora teres)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: Na osjetljivim sortama ječma i u godinama s dosta oborina, za suzbijanje sive i mrežaste pjegavosti treba primijeniti dva tretiranja. Bolja djelotvornost postiže se u dozi 1 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H360DfMože naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P202Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P311U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 1.4.1998.
Registracija važi do 30.4.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 31.10.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/98-01/2601.04.199830.04.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/2627.01.1999
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/26 24.02.2005
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/20-03/6006.04.2020