Collis

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani preventivni fungicid sistemičnog učinka za suzbijanje pepelnice vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/195
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik
CHROMOS AGRO d.o.o., ovlašteni uvoznik
CHROMOS AGRO d.o.o., distributer
Stari naziv sredstva COLLIS

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Krezoksim-metil568143390-89-0100,00 g/lec.europa.eu
Boskalid673188425-85-6200,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
pepelnica
(Uncinula necator syn. Erysiphe necator)
Primjena: Koristi se preventivno u razmacima od 10-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: 0,3-0,4 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P281Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 27.10.2005.
Registracija važi do 5.2.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha 5.8.2018.
Krajnji rok za primjenu zaliha 5.8.2019.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/195 27.10.200505.02.2018
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1916.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1928.03.2014