Cleranda

CLERANDA je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u CLEARFIELD ozimoj uljanoj repici (IMI hibridi ozime uljane repice tolerantni na imazamoks).

Količina djelatne tvari u % 1,75% Imazamoks , 37,50% Metazaklor
Datum registracije 13.05.2015.
Registracija vrijedi do 31.07.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Imazamoks (1,75%)

Selektivni translokacijski pripravak. Mehanizam djelovanja u uskoj je vezi sa sintezom lančastih aminokiselina: valina, leucina i izoleucina (istovjetan u SU herbicida). Herbicidni učinak je rezultat inhibicije enzima ac...

Metazaklor (37,50%)

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Zemljišni pripravak djelotvoran na širokolisne i neke uskolisne korove. Primjenjuje se nakon sjetve a prije nicanja repice i korova. Moguće ga je primijeniti...