Chromotiram 480 ST

Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje saprofitskih i parazitskih gljivica, tretiranjem sjemena prije sjetve.

Proizvodu Chromotiram 480 ST je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 48,00% Tiram
Datum registracije 23.11.1998.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.07.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi Chromos Agro d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Tiram (48,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Prvenstveno štiti sjeme od parazitskih i saprofitskih gljivica kao što su: Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Tilletia spp. Nadražu...