Chromorel Z

Proizvod Chromorel Z više nije na popisu i nije aktivan.

Aktivne tvari Beta i Zeta - cipermetrin + Klorpirifos - etil
Datum registracije -
Registracija vrijedi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Chromos Agro d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Beta i Zeta - cipermetrin

(S) – cijano cis + trans) smjese izomera dva puta insekticidno djelotvornije od cipermetrina. Namjene slične kao cipermetrin. LD50 106. O = II iznad 20 %, inače III. Karenca - kao cipermetrin.

Klorpirifos - etil

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...