Chromorel Z

Insekticid za suzbijanje krumpirove zlatice na krumpiru.

Proizvodu Chromorel Z je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 3,00% Beta i Zeta - cipermetrin , 45,00% Klorpirifos - etil
Datum registracije 19.05.1998.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Chromos Agro d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Beta i Zeta - cipermetrin (3,00%)

(S) – cijano cis + trans) smjese izomera dva puta insekticidno djelotvornije od cipermetrina. Namjene slične kao cipermetrin. LD50 106. O = II iznad 20 %, inače III. Karenca - kao cipermetrin.

Klorpirifos - etil (45,00%)

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...