Chromorel P - 2

Proizvodu Chromorel P - 2 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.07.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Aktivne tvari Cipermetrin + Klorpirifos - etil
Datum registracije 30.01.2007.
Registracija vrijedi do 01.01.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.07.2014.
Proizvodi Chromos Agro d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Cipermetrin

Cipermetrin je smjesa svih izomera. Koristi se za suzbijanje jabučnog i breskvinog savijača , kruškine buhe, lisnih ušiju, grozdovih moljaca, lisnih i sovica pozemljuša, repičinog sjajnika, štitastog moljca i drugih. LD5...

Klorpirifos - etil

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...