Cherokee

Proizvodu Cherokee je ukinuta/istekla registracije na dan 31.01.2018. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Količina djelatne tvari u % 6,20% Propikonazol , 37,50% Klorotalonil , 5,00% Ciprokonazol
Datum registracije 09.08.2016.
Registracija vrijedi do 31.01.2018.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Propikonazol (6,20%)

Sistemični protektivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti lista, stabljike i klasa pšenice i ječma (Blumeria,Septoria,Puccinia,Rhynchosporiu),te pepelnice loze. Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola.LD50 1517....

Klorotalonil (37,50%)

Jedan od najvažnijih kontaktnih fungicida širokog spektra učinkovitosti i primjenljiv u velikom broju kultura. Djeluje preventivno inhibiranjem klijanja spora. LD50 > 10000. S.O.=. (Daconil 720- Karenca: 14 dana krumpir,...

Ciprokonazol (5,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...