Callisto 480 SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/160
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PET250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PET1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mezotrion625104206-8480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova u količini od 0,25-0,3 l/ha (25-30 ml/1000 m2) ili nakon nicanja u stadiju od 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16), u količini 0,15-0,25 l/ha (15-25 ml/1.000 m2) Kod primjene nakon sjetve a prije nicanja za postizanje dobre učinkovitosti važna je dobra pripremljenost i vlažnost tla. Kod primjene nakon nicanja za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati neionski okvašivač ili okvašivač na osnovi biljnog ulja u dozvoljenim/registriranim količinama. Najbolji rezultati nakon nicanja postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (širokolisni do 4, a travni do 3 lista). Rezultati su slabiji u uvjetima nepovoljnim za rast korova (suša, hladno vrijeme). Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-300 l/ha (20-30 l/1.000 m2), uz osiguranje dobre pokrovnosti na listovima korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Dobro djeluje na slijedeće korove: poljski mošnjak (Thlaspi arvense), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), pelinolisnu ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), obični kužnjak (Datura stramonium), dikicu (Xanthium strumarium), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), samonikli suncokret, poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), običnu dimnjaču (Fumaria officinalis), običnu konicu (Galinsoga parviflora), lobode (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), samonikli krumpir, čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), dvornik (Polygonum spp.), perzijsku čestoslavicu (Veronica persicaria), običnu kiselicu (Rumex acetosa), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), običnu malu mišjakinju (Stellaria media) i grahorice (Vicia spp.). U stadiju do 4 lista korova suzbija: poljsku ljubičicu (Viola arvensis), štireve (Amaranthus spp.), samoniklu uljanu repicu, kamilice (Chamomilla spp.), broćiku (Galium aparine), pepeljugu (Atriplex spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Smanjuje zakorovljenost sa vrstama: koštan (Echinochloa crus-galli) i svračica (Digitaria sanguinalis). Sprječava razvoj slijedećih korova: poljske preslice (Equisetum arvense), velikog slaka (Calystegia sepium) i poljskog osjaka (Cirsium arvense). Nezadovoljavajuće suzbija slijedeće korove: mišji repak (Alopecurus myosuroides), muharike (Setaria spp.), jaru divlju zob (Avena fatua), stoklase (Bromus spp.), običnu slakoperku (Apera spica-venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua) i mjehurastu sljezoliku (Hibiscus trionum).

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 28 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova u količini od 0,25-0,3 l/ha (25-30 ml/1000 m2) ili nakon nicanja u stadiju od 2 do 6 listova kukuruza (BBCH 12-16), u količini 0,15-0,25 l/ha (15-25 ml/1.000 m2) Kod primjene nakon sjetve a prije nicanja za postizanje dobre učinkovitosti važna je dobra pripremljenost i vlažnost tla. Kod primjene nakon nicanja za poboljšanje učinka sredstvu je potrebno dodati neionski okvašivač ili okvašivač na osnovi biljnog ulja u dozvoljenim/registriranim količinama. Najbolji rezultati nakon nicanja postižu se primjenom na mlade korove u aktivnom rastu (širokolisni do 4, a travni do 3 lista). Rezultati su slabiji u uvjetima nepovoljnim za rast korova (suša, hladno vrijeme). Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-300 l/ha (20-30 l/1.000 m2), uz osiguranje dobre pokrovnosti na listovima korova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Dobro djeluje na slijedeće korove: poljski mošnjak (Thlaspi arvense), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), pelinolisnu ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), obični kužnjak (Datura stramonium), dikicu (Xanthium strumarium), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), samonikli suncokret, poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), običnu dimnjaču (Fumaria officinalis), običnu konicu (Galinsoga parviflora), lobode (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), samonikli krumpir, čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), dvornik (Polygonum spp.), perzijsku čestoslavicu (Veronica persicaria), običnu kiselicu (Rumex acetosa), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), običnu malu mišjakinju (Stellaria media) i grahorice (Vicia spp.). U stadiju do 4 lista korova suzbija: poljsku ljubičicu (Viola arvensis), štireve (Amaranthus spp.), samoniklu uljanu repicu, kamilice (Chamomilla spp.), broćiku (Galium aparine), pepeljugu (Atriplex spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Smanjuje zakorovljenost sa vrstama: koštan (Echinochloa crus-galli) i svračica (Digitaria sanguinalis). Sprječava razvoj slijedećih korova: poljske preslice (Equisetum arvense), velikog slaka (Calystegia sepium) i poljskog osjaka (Cirsium arvense). Nezadovoljavajuće suzbija slijedeće korove: mišji repak (Alopecurus myosuroides), muharike (Setaria spp.), jaru divlju zob (Avena fatua), stoklase (Bromus spp.), običnu slakoperku (Apera spica-venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua) i mjehurastu sljezoliku (Hibiscus trionum).

Mak
(Papaver somniferum)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: A) Primijeniti kada mak razvije 6 pravih listova do stadija izduživanja prvog internodija (BBCH 16-31). B) Primijeniti na mlade korove u aktivnom rastu (širokolisni do 4, a travni do 3 lista). Za proširenje spektra djelovanja na uskolisne korovne vrste, sredstvo je potrebno kombinirati s odgovarajućim graminicidima. O mogućnostima miješanja sredstva CALLISTO 480 SC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika. A) Sredstvo CALLISTO 480 SC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Ne smije se primjenjivati po vrućem i vjetrovitom vremenu. C) Prilikom primjene sredstva CALLISTO 480 SC treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Utrošak vode 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: A) Primijeniti kada mak razvije 6 pravih listova do stadija izduživanja prvog internodija (BBCH 16-31). B) Primijeniti na mlade korove u aktivnom rastu (širokolisni do 4, a travni do 3 lista). Za proširenje spektra djelovanja na uskolisne korovne vrste, sredstvo je potrebno kombinirati s odgovarajućim graminicidima. O mogućnostima miješanja sredstva CALLISTO 480 SC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika. A) Sredstvo CALLISTO 480 SC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. B) Ne smije se primjenjivati po vrućem i vjetrovitom vremenu. C) Prilikom primjene sredstva CALLISTO 480 SC treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. Utrošak vode 200-400 l/ha
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Smanjuje zakorovljenost.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P314U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.

Važni datumi

Datum registracije 2.6.2010.
Registracija važi do 2.6.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/16002.06.201002.06.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/16025.08.2011
Dozvola za proširenje primjene za male kulture/male namjeneUP/I-320-20/12-01/1213.04.2012
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/16007.05.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/16029.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/16027.04.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/08-01/16030.06.2020