Callifos 480 SC

Proizvod Callifos 480 SC više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 48,00% Klorpirifos - etil
Datum registracije 02.06.2010.
Registracija vrijedi do 02.06.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne tvari

Klorpirifos - etil (48,00%)

Kontaktni, želučani i dišni insekticid. Hlapljiv i čvrsto se veže na čestice tla. Protiv štetnika voćaka(lisne i krvave uši, lisne buhe, savijača, cvjetara i drugih), šećerne repe, uljane repice, duhana, kukuruza, pšenic...