Callifos 48 EC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid dubinskog djelovanja za suzbijanje štetnih insekata.
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/259
Vlasnik registracije Arysta Lifescience S.A.S.
Distributeri H.E.D. d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klorpirifos2212921-88-2480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Voćke (osim bobičasto i jagodičasto voće)

Karenca: 28 dana
lisne uši
(Aphididae)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 100-150 ml u 100 l vode.

dudovac
(Hyphantria cunea)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 100-150 ml u 100 l vode.

obična kruškina buha
(Cacopsylla pyri)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 150ml sredstva u 100 l vode.

gubar
(Lymantria dispar)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 100-150 ml u 100 l vode.

Krumpir (osim mladi krumpir)
(Solanum tuberosum)
Karenca: 91 dan kod tretiranja tla
žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću i maldom krumpiru.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću i maldom krumpiru.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću i maldom krumpiru.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću i maldom krumpiru.

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: 42 dana
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Folijarno tretiranje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 150 ml u 100 l vode.

zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: Folijarno tretiranje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 150 ml u 100 l vode.

Povrtlarske kulture (osim korjenasto povrće)

Karenca: 42 dana
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake, uz obveznu inkorporaciju. Zbog previsokih ostataka sredstvo se ne smije koristiti u korjenastom povrću.

Ratarski usjevi

Karenca: 42 dana kod folijarnog tretiranja; Kod tretiranja tla osigurana je vremenom primjene
lisne uši
(Aphididae)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 100-150 ml sredstva u 100 l vode.

atomarija
(Atomaria linearis)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200 ml na 1000 m^2 uz utrošak 40-60 l vode.

žitna stjenica
(Eurygaster sp.)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200 ml na 1000 m^2 uz utrošak 40-60 l vode.

lisne sovice
(Mamestra spp.)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 200 ml na 1000 m^2 uz utrošak 40-60 l vode.

žičnjaci
(Elateridae)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake uz obveznu inkorporaciju. Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.

majski (obični) hrušt (Melolontha melolontha)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake uz obveznu inkorporaciju. Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.

rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake uz obveznu inkorporaciju. Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Ne smije se tretirati u cvatnji-ukljućujući i korove u cvatnji.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: 60-80 ml sredstva na 100 m^2 tretiranjem cijele površine ili 2-3 l/ha (20-30 ml u 100 m^2)tretiranjem u trake uz obveznu inkorporaciju. Tretiranje širom preporučuje se samo kod izrazito jakih napada zemljišnih štetnika.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 28 dana
krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Folijarno tretiranje.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: U količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2 uz utrošak 40-60 l vode);

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 3.3.2006.
Registracija važi do 1.1.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/259 03.03.200601.01.2013
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/25518.10.2012