Cabrio Top

Fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) na vinskim sortama.
Količina djelatne tvari u % 55,00% Metiram , 5,00% Piraklostrobin
Datum registracije 07.04.2011.
Registracija vrijedi do 07.04.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Metiram (55,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Na suncokretu dva a rajčici tri puta tijekom...

Piraklostrobin (5,00%)

Kombinirani preventivni fungicide za subzijanje bolesti vinove loze, ječma i šećerne repe. LD50 = 5000. K - 42 dana vinova loza, ječam; 35 dana šećerna repa, jabuke.