Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Butisan S

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Herbicid za suzbijanje sjemenskih uskolisnih i sjemenskih širokolisnih korova u uljanoj repici i bijelom i crvenom kupusu.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/163
Vlasnik registracije BASF SE
Adresa vlasnika rješenja Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen, Njemačka
Distributeri CHROMOS AGRO d.o.o.
BASF Croatia d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Upotreba sredstva prskanje

Važni datumi

Datum registracije 05.06.1998.
Registracija važi do 31.12.2023.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Metazaklor 500 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
- 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
- 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Cvjetača (na otvorenom)
(Brassica oleracea var. botrytis)
Karenca: 62 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: na otvorenom, u količini 1,5 l/ha, primjenom prije nicanja kulture (BBCH 01-08) ili u količini 1-1,5 l/ha nakon nicanja u stadiju razvoja 6-8 listova (BBCH 16-18) ili 7-14 dana nakon sadnje. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.

jednogodišnji travni korovi
Primjena: na otvorenom, u količini 1,5 l/ha, primjenom prije nicanja kulture (BBCH 01-08) ili u količini 1-1,5 l/ha nakon nicanja u stadiju razvoja 6-8 listova (BBCH 16-18) ili 7-14 dana nakon sadnje. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni,
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti svake treće godine na istoj površini ili najviše 2,0 l/ha u periodu tri godine (max. 1 kg aktivne tvari metazaklor na 1 ha kroz 3 godine). Sredstvo se primjenjuje na dobro pripremljeno, izravnato te po mogućnosti vlažno tlo. Ne zahtjeva se inkorporacija u tlo. Izbjegavati tretiranje ako se očekuje odmah nakon primjene jaka kiša ili mraz (kod presadnica). U slučaju prijevremenog propadanja usjeva, nakon obrade tla (15 cm) može se ponovo zasaditi/zasijati velik broj kultura (osim ljulja): - u proljeće: grahorica, lucerna, djetelina, jare žitarice, repa, kukuruz, krumpir, uljana repica, bob, grašak, grah i kupus, - u jesen: ozime žitarice
Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: Osigurana vremenom primjene.
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (200 ml sredstva u 20-60 l vode na 1000 m2). Tretirati treba poslije sjetve a prije nicanja uljane repice.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (200 ml sredstva u 20-60 l vode na 1000 m2). Tretirati treba poslije sjetve a prije nicanja uljane repice.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.
Bijeli kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. alba alba)
Karenca: 70 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (20 ml u 2-6 l vode na 100 m2). Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojemu su mehanički uništeni postojeći korovi.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (20 ml u 2-6 l vode na 100 m2). Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojemu su mehanički uništeni postojeći korovi.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.
Crveni kupus
(Brassica oleracea convar. capitata alef. capitata Alef. var. var. rubra rubra)
Karenca: 70 dana
jednogodišnji travni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (20 ml u 2-6 l vode na 100 m2). Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojemu su mehanički uništeni postojeći korovi.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: U maksimalnoj količini od 2,0 l/ha sredstva (20 ml u 2-6 l vode na 100 m2). Tretirati treba 8-10 dana nakon presađivanja kupusa na dobro pripremljeno tlo na kojemu su mehanički uništeni postojeći korovi.
Dodatne informacije: Sredstvo BUTISAN S smije se primijeniti jednom svake treće godine na istoj površini.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H302 Štetno ako se proguta.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P264 Nakon uporabe temeljito oprati …
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P311 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208 Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/98-01/163 05.06.1998. 31.12.2023.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/98-01/163 27.01.1999. -
Produljenje registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 16.01.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/14-01/19 28.03.2014. -
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnosti UP/I-320-20/15-01/364 14.08.2015. -
Proširenje registracije sredstva za male namjene UP/I-320-20/15-01/276 11.12.2015. -

Primjena na kulture