Brasan 540 EC

BRASAN 540 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici.
Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2,0 l/ha. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: jednom (1) svake treće godine na istoj površini.

Vrlo dobro suzbija: obični štir (Amaranthus retroflexus), slakoperka (Apera spica-venti), poljska vrkuta (Aphanes arvensis), pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris), oštrodlakava režuha (Cardamine hirsuta), Cerastium glomeratum (klupčasti rožac), bijela loboda (Chenopodium album), obični koštan (Echinochloa crus-galli), mlječika (Euphorbia sp.), obična konica (Galinsoga parviflora), broćika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium sp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), dvornik (Polygonum sp.), konjski štavelj (Rumex obtusifolius), kostriš (Senecio vulgaris), ljekoviti oranj (Sisymbrium officinale), crna pomoćnica (Solanum nigrum), svinjak (Sonchus sp.), mišjakinja (Stellaria media), poljska čestika (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronica sp.), ptičja grahorica (Vicia cracca).
Dobro suzbija: mišji repak (Alopecurus myosuroides), oranj (Descurainia sp.), iglica (Geranium sp.), kamilica (Matricaria chamomilla), poljska potočnica (Myosotis arvensis), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), pušina (Silene sp.), brčak (Vulpia sp.).
Plodored: u slučaju propadanja usjeva, smiju se sijati:

  • odmah uljana repica i ozima pšenica, uz duboko preoravanje,
  • u proljeće nakon obrade tla jara uljana repica, grašak, grah, kukuruz i krumpir,
  • nakon 3 mjeseca kulture kratkog vegetacijskog ciklusa (npr. salata, matovilac, rikola),
  • nakon obrade tla na minimalno 15 cm dubine jara pšenica, jari ječam, zob, facelija, suncokret, lan, šećerna repa i krmne trave.

Registarski broj  UP/I-320-20/15-01/523

Količina djelatne tvari u % 50,00% Dimetaklor , 4,00% Klomazon
Datum registracije 21.02.2017.
Registracija vrijedi do 31.10.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Dimetaklor (50,00%)

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Pripravak namijenjen suzbijanju važnijih korova u uljanoj repici. Rabi se neposredno nakon sjetve ili u ranom postu kada repica ima 2-4 lista. Sjeme mora bit...

Klomazon (4,00%)

Djelatna tvar izaziva inhibiciju više sličnih enzima (HPPD), odgovornih za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žut...