Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

BONACA

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva BONACA je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimim žitaricama.
Registarski broj UP/I-320-20/19-03/195
Vlasnik registracije Galenika-Fitofarmacija a.d.
Distributeri Genera d.d., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE/PA300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA300,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Fluroksipir43169377-81-7250,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,6-0,8 L/ha nakon nicanja kulture i korova (post-em), od stadija razvoja dva lista do pojave jezičca zastavice (BBCH 12-39). Viša količina sredstva BONACA (0,8 L/ha) primjenjuje se kod jake zakorovljenosti usjeva. Spektar djelovanja: - dobro suzbija sljedeće korovne vrste: čekinjasta broćika (Galium aparine), srednja mišjakinja (Stellaria media), poljski slak (Convolvulus arvensis); - djelomično suzbija: povijajuća heljda (Fallopia convolvulus), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia).

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 0,6-0,8 L/ha nakon nicanja kulture i korova (post-em), od stadija razvoja dva lista do pojave jezičca zastavice (BBCH 12-39). Viša količina sredstva BONACA (0,8 L/ha) primjenjuje se kod jake zakorovljenosti usjeva. Spektar djelovanja: - dobro suzbija sljedeće korovne vrste: čekinjasta broćika (Galium aparine), srednja mišjakinja (Stellaria media), poljski slak (Convolvulus arvensis); - djelomično suzbija: povijajuća heljda (Fallopia convolvulus), bršljenasta čestoslavica (Veronica hederifolia).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H314Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P303 + P361 + P353U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 071Nagrizajuće za dišni sustav.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 15.4.2021.
Registracija važi do 31.12.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/19-03/19515.04.202131.12.2025