Betha CA

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je primjena i prodaja zaliha do datuma do kojeg je dopuštena prodaja zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva kombinirani kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi
Registarski broj UP/I-320-20/05-01/60
Vlasnik registracije CHROMOS AGRO d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Desmedifam47713684-56-580,00 g/lec.europa.eu
Fenmedifam7713684-63-480,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 6 l/ha i uz utrošak vode 200-300 l/ha (600 ml sredstva u 20-30 l vode na 1000 m^2) tretiranjem poslije nicanja usjeva- kada repa ima razvijena 2-3 prava lista, a korovi 1-3 lista.Sredstvo se može koristiti i u kombinacijama(u ukupnoj količini sredstva od 5 l/ha): s djelatnom tvari etofumesat u fenofazi 3-4 lista repe ili u razdvojenom (split) tretiranju u toj kombinaciji: dva puta po 2,5 l/ha BETHA CA + 1 l/ha sredstva na osnovi 50%-tnog etofumesata (ETO 20 EC i drugi). Prvo tretiranje je potrebno obaviti u fenofazi 2 prava lista repe, a drugo 7-10 dana kasnije. S djelatnom tvari kloridazon sredstvo se može koristiti u kombinaciji:dva puta po 2,5 l/ha BETHA CA +1,3 l/ha sredstava na osnovi 50%-tnog kloridazona, u gore navedenim fenofazama. Može se miješati sa sredstvom na osnovi djelatne tvari metamitron samo u uređajima sa stalnim miješanjem.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Stočna repa
(Beta vulgaris)
Karenca: 91 dan
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini od 6 l/ha i uz utrošak vode 200-300 l/ha (600 ml sredstva u 20-30 l vode na 1000 m^2) tretiranjem poslije nicanja usjeva- kada repa ima razvijena 2-3 prava lista, a korovi 1-3 lista.Sredstvo se može koristiti i u kombinacijama(u ukupnoj količini sredstva od 5 l/ha): s djelatnom tvari etofumesat u fenofazi 3-4 lista repe ili u razdvojenom (split) tretiranju u toj kombinaciji: dva puta po 2,5 l/ha BETHA CA + 1 l/ha sredstva na osnovi 50%-tnog etofumesata (ETO 20 EC i drugi). Prvo tretiranje je potrebno obaviti u fenofazi 2 prava lista repe, a drugo 7-10 dana kasnije. S djelatnom tvari kloridazon sredstvo se može koristiti u kombinaciji:dva puta po 2,5 l/ha BETHA CA +1,3 l/ha sredstava na osnovi 50%-tnog kloridazona, u gore navedenim fenofazama. Može se miješati sa sredstvom na osnovi djelatne tvari metamitron samo u uređajima sa stalnim miješanjem.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena

Važni datumi

Datum registracije 20.6.2005.
Registracija važi do 1.1.2013.
Krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha 1.7.2014.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/05-01/6020.06.200501.01.2013
Ukidanje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/25118.10.2012