Beta-Baythroid EC 025

Kontaktno-probavni insekticid iz grupe cijanhidrinskih piretroida IV generacije za suzbijanje štetnika u vinogradarstvu, voćarstvu, ratarstvu, povrčarstvu i hmeljarstvu.

Proizvodu Beta-Baythroid EC 025 je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.04.2014. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 2,50% Beta - ciflutrin
Datum registracije 07.04.2006.
Registracija vrijedi do 01.10.2012.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.04.2014.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.04.2014.
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Beta - ciflutrin (2,50%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra. Kontaktni i želučani insekticid vrlo brzog početnog djelovanja. Suzbija krumpirovu zlaticu, lisne uši, lemu na žitaricama, lisne uši na hmelju, štetnike šećerne repe, uljane...