Baldo C

Preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti: plamenjače vinove loze, plamenjače na krumpiru i rajčici plamenjače luka.

Proizvodu Baldo C je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 4,20% Benalaksil , 33,00% Kombinacije bakra i organskih fungicida
Datum registracije 30.01.2004.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi Herbos d.d.
Distributeri

Aktivne tvari

Benalaksil (4,20%)

Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze, krumpira, rajčice, luka i krastavaca samo u polju. LD50 4200. S.O. = III.

Kombinacije bakra i organskih fungicida (33,00%)