Aviso DF

Kombinirani fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze i plamenjače krumpira.

Proizvodu Aviso DF je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Za više provjeriti FIS baza ili kontaktirati Proizvođača / distributera

Količina djelatne tvari u % 57,00% Metiram , 4,80% Cimoksanil
Datum registracije 10.03.2000.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne tvari

Metiram (57,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Kontaktni fungicid širokog spektra djelovanja protiv bolesti vinove loze, voća, povrća, suncokreta i ukrasnog bilja. Na suncokretu dva a rajčici tri puta tijekom...

Cimoksanil (4,80%)

Kontaktna djelatna tvar translaminearne sistemičnosti. Rabi se za suzbijanje plamenjače. Samo kombinirani pripravci. Dozvoljena do 4 prskanja tijekom vegetacije. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: 21 dan vinova loza (stolne...