Avaunt 15 SC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika na vinovoj lozi i rajčici.Dopušta se prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva do 01.11.2016. godine, a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha do 01.11.2017. godine.
Registarski broj UP/I-320-20/08-01/425
Vlasnik registracije DuPont International Operations SARL
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, povrćarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Indoksakarb612173584-44-6150,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 14 dana
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Za suzbijanje: - prve generacije moljaca - sredstvo primijeniti od početka pojave gusjenica do cvatnje (od 30 do 100 zapredaka gusjenica na 100 cvatova prema regionalno utvrđenom pragu štetnosti); - druge generacije - sredstvo primijeniti na samom početku odlaganja jaja s mogućnošću suzbijanja do kraja izlaženja gusjenica; - treće generacije (ako se pojavi) - postupiti isto kao i kod druge generacije. Ako dođe do preklapanja dviju generacija (druge i treće), tretiranje započeti prije polaganja jaja do kraja izlaženja gusjenica. Tretiranje provoditi u vrijeme vegetacije ne više od jednom za svaku generaciju štetnika, od vremena odlaganja jaja do kraja izlaženja gusjenice. Da bi se pravovremeno pristupilo tretiranju, potrebno je slijediti preporuke savjetodavne službe ili praćenje leta leptira feromonima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1000 l/ha, a primjenjuje se kada gusjenica dosegne veličinu 3 do 10 mm. Ponovnim pojavljivanjem savijača, tretiranje ponoviti nakon 10 do 15 dana.

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Za suzbijanje: - prve generacije moljaca - sredstvo primijeniti od početka pojave gusjenica do cvatnje (od 30 do 100 zapredaka gusjenica na 100 cvatova prema regionalno utvrđenom pragu štetnosti); - druge generacije - sredstvo primijeniti na samom početku odlaganja jaja s mogućnošću suzbijanja do kraja izlaženja gusjenica; - treće generacije (ako se pojavi) - postupiti isto kao i kod druge generacije. Ako dođe do preklapanja dviju generacija (druge i treće), tretiranje započeti prije polaganja jaja do kraja izlaženja gusjenica. Tretiranje provoditi u vrijeme vegetacije ne više od jednom za svaku generaciju štetnika, od vremena odlaganja jaja do kraja izlaženja gusjenice. Da bi se pravovremeno pristupilo tretiranju, potrebno je slijediti preporuke savjetodavne službe ili praćenje leta leptira feromonima.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: Uz utrošak vode 1000 l/ha, tretiranjem od kraja lipnja do kraja srpnja prema preporuci savjetodavne službe ili čim je dosegnut prag štetnosti - 50 pokretnih oblika na 100 listova.

grozdov savijač
(Sparganothis pilleriana)
Primjena: Primjenjuje se kada gusjenica dosegne veličinu 3 do 10 mm. Ponovnim pojavljivanjem savijača, tretiranje ponoviti nakon 10 do 15 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: uz utrošak vode 1000 l/ha

lozin zeleni cvrčak
(Empoasca vitis)
Primjena: Tretiranjem od kraja lipnja do kraja srpnja prema preporuci savjetodavne službe ili čim je dosegnut prag štetnosti - 50 pokretnih oblika na 100 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
Dodatne informacije: uz utrošak vode 1000 l/ha

Rajčica
(Solanum lycopersicum)
Karenca: 3 dana
sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Tretirati nakon prve pojave štetnika. Sredstvo se smije primijeniti na istoj površini u vremenskom razmaku od 10 do 12 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
S 13Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane
S 2Čuvati izvan dohvata djece
R 22Štetno ako se proguta
S 24Spriječiti dodir s kožom
S 35Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način
S 36/37Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice
R 43U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost
R 51/53Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi
S 57Koristiti odgovarajuću ambalažu kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPo 2Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću.
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 18.2.2011.
Registracija važi do 1.5.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 1.11.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 1.11.2017.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/08-01/42518.02.201118.02.2021
Drugačiji raspored podataka na etiketiUP/I-320-20/13-01/0721.01.2013
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/08-01/42505.04.201601.05.2016