Ascot

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ASCOT je insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/506
Vlasnik registracije Proplan-Plant Protection Company S.L.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
od primarne ambalaže: poliester/Aluminijski sloj/Polietilenski film u sekundarnoj ambalaži: kartonskoj kutiji 4 x250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Lambda-cihalotrin46391465-08-625,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Breskva
(Prunus persica)
Karenca: 7 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

Nektarina
(Prunus persica var. nectarine)
Karenca: 7 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

mediteranska voćna muha
(Ceratitis capitata)
Primjena: U količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 15 dana
zelena breskvina uš
(Myzus persicae)
Primjena: U količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

krumpirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
Primjena: Samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide, u količini 0,4-0,8 kg/ha, uz utrošak vode 800-1200 l/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 15 dana.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P262Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 28.4.2016.
Registracija važi do 31.3.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/50628.04.201631.03.2021
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/50631.03.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/50630.08.2017