Ascot

ASCOT je insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru.

Proizvod Ascot više nije na popisu i nije aktivan.

Količina djelatne tvari u % 2,50% Gama i lambda - cihalotrin
Datum registracije 28.04.2016.
Registracija vrijedi do 31.03.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Proplan Plant Protection Co.S.L.
Distributeri

Aktivne tvari

Gama i lambda - cihalotrin (2,50%)

Piretroid četvrte generacije, širokog spektra sa CF 3 – klor vinilnom grupom. Suzbija štetnike u voćarstvu, na vinovoj lozi, šećernoj repi, uljanoj repici, nadalje krumpirovu zlaticu, lemu i druge. U šumama suzbija hrast...