ARVALIN

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ARVALIN je rodenticid za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim i povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, livadama, pašnjacima, nasadima ukrasnog bilja i šumarstvu.
Registarski broj UP/I-320-20/18-03/192
Vlasnik registracije Detia Freyberg GmbH
Distributeri Florel d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva gotovi mamac
Namjena sredstva rodenticid
Područje primjene šumarstvo, poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ratarstvo, ukrasno bilje, travnjaštvo
Način djelovanja fumigantno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
PP1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PP5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
PP25,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Cinkov fosfid691314-84-7 25,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

ratarske kulture

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

povrćarske kulture

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Vinogradi

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Voćnjaci

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Livade

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

šumske kulture

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

nasadi ukrasnog bilja

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Pašnjaci

Karenca: Nije primjenjivo
poljska voluharica
(Microtus arvalis)
Primjena: Za suzbijanje poljske voluharice (Microtus arvalis) u ratarskim kulturama, povrćarskim kulturama, vinogradima, voćnjacima, nasadima ukrasnog bilja, šumskim kulturama te na livadama i pašnjacima. Količina primjene: 2 kg/ha u jednoj primjeni ili 3 puta po 0,66 kg/ha. Najveća dopuštena količina primjene je 6 kg/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P270Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 032U dodiru s kiselinama oslobana vrlo otrovni plin.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 6Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo.

Važni datumi

Datum registracije 25.6.2020.
Registracija važi do 30.4.2025.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/18-03/19225.06.202030.04.2025