AquaPY

Insekticid za suzbijanje letećih insekata u skladištima poljoprivrednih proizvoda i u skladištima duhana.

Proizvodu AquaPY je ukinuta/istekla registracija i krajnji rok za prodaju i primjenu zaliha na dan 01.01.2015. Više nije na popisu dozvoljenih sredstava za zaštitu bilja registriranih u Republici Hrvatskoj.

Količina djelatne tvari u % 3,00% Piretrin
Datum registracije 02.06.1998.
Registracija vrijedi do 01.07.2013.
Krajnji rok za prodaju zaliha 01.01.2015.
Krajnji rok za primjenu zaliha 01.01.2015.
Proizvodi AgrEVo
Distributeri

Aktivne tvari

Piretrin (3,00%)

Ima visoku početnu toksičnost, ali kratko djelovanje. Najviše se koristi u komunalnoj higijeni i sredstvima opće uporabe. Suzbija štitastog moljca, resičare i neke druge štetnike ukrasnog bilja. Suzbija duhanara i leteće...