Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Ampexio

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva AMPEXIO je fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače na vinovoj lozi.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/824
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene vinogradarstvo
Način djelovanja lokalno-sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE150,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE300,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE750,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE4,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE8,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mandipropamidnije dodjeljen374726-62-2250,00 gec.europa.eu
Zoksamid640156052-68-5240,00 gec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 21
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 0,5 kg/ha (50 g/1000 m2) uz utrošak vode 150-1000 L/ha (15-100 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti od fenofaze tri razvijena lista do fenofaze omekšavanja boba (BBCH 15-85). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz vremenski razmak između primjena 8-12 dana ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivanjem raspršivačima. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu uzročnika bolesti. Napomena: Neravnomjernom raspodjelom sredstva AMPEXIO mogu nastati mrlje na bobama crnog stolnog grožđa. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu i temperaturama iznad 30°C. Nakon tretiranja ne ulaziti u nasad dok se škropivo ne osuši. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 21
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Koristi se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 0,5 kg/ha (50 g/1000 m2) uz utrošak vode 150-1000 L/ha (15-100 L/1000 m2). Sredstvo se primjenjuje preventivno kada nastupe povoljni uvjeti za razvoj bolesti od fenofaze tri razvijena lista do fenofaze omekšavanja boba (BBCH 15-85). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Dozvoljene su najviše tri primjene tijekom vegetacijske sezone uz vremenski razmak između primjena 8-12 dana ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem leđnim ili traktorskim prskalicama ili raspršivanjem raspršivačima. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu sredstva po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu uzročnika bolesti. Napomena: Neravnomjernom raspodjelom sredstva AMPEXIO mogu nastati mrlje na bobama crnog stolnog grožđa. Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu i temperaturama iznad 30°C. Nakon tretiranja ne ulaziti u nasad dok se škropivo ne osuši. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 14.8.2018.
Registracija važi do 1.7.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/82414.08.201801.07.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/82410.06.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/82406.02.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/82414.05.2021