Amistar Extra

Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na pšenici, ječmu, šećernoj repi, hrastu i uljanoj repici.
Količina djelatne tvari u % 8,00% Ciprokonazol , 20,00% Azoksistrobin
Datum registracije 19.04.2004.
Registracija vrijedi do 31.12.2023.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primjenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne tvari

Ciprokonazol (8,00%)

Djeluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik širokog spektra. Suzbija bolesti žitaric: Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres te smanjuje napad Fusariuma na klasu...

Azoksistrobin (20,00%)

Jedan iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom djelovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena p...